Radca prawny, prawnik czy adwokat? W życiu codziennym wiele osób ma dylemat, do którego z tych specjalistów zgłosić się ze swoim problem natury prawnej. Na pozór wydają się bardzo różnymi tytułami zawodowymi, a w rzeczywistości np. adwokat i radca prawny są do siebie bardzo podobni w zakresie świadczonych usług.

Udzielanie pomocy prawnej

Zarówno adwokat, jak i radca prawny, zobligowani są zawodowo do udzielania szeroko rozumianej pomocy prawnej. W praktyce opiera się ona na udzieleniu porad prawnych, przygotowywaniu projektów aktów prawnych, umów itp. dokumentów. W zakresie swoich obowiązków mają także reprezentację klienta przed sądami różnej instancji oraz występowanie w jego imieniu przed urzędami. Prawo o adwokaturze to ustawa, która reguluje zasady wykonywania zawodu adwokata. Ponadto, na podstawie tego aktu prawnego, funkcjonuje cały samorząd adwokacki i przeprowadza się egzaminy na aplikacje. Zawód, jakim jest radca prawny, z kolei regulują przepisy Ustawy o radcach prawnych.

Jaka jest więc różnica pomiędzy radcą prawnym a adwokatem? Jeszcze do niedawna tylko ten ostatni mógł występować w charakterze obrońcy w procesach karnych i karnoskarbowych. W 2015 r. takie same uprawnienia zostały przyznane także radcom prawnym pod warunkiem, że w tym samym momencie nie pozostają w stosunku pracy. Ten wyjątek jednak nie dotyczy pracowników naukowych.

Umowa o pracę – nie dla adwokata

Oba zawody różni jeszcze swoboda wykonywanej działalności. Radca prawny jest wolnym zawodem i może być zatrudniany na podstawie umowy o pracę. Z kolei adwokat ma tylko możliwość prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu, na swój własny rachunek (kancelaria adwokacka) lub też w zespołach adwokackich.

Adwokat, podobnie jak radca prawny, udzielać może pomocy prawnej osobom prywatnym, instytucjom oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jest dodatkowo zobligowany do przestrzegania ścisłych zasad etyki zawodowej.