Do zawodów prawniczych w Polsce zaliczany jest m.in. adwokat. To prawnik, który ukończył aplikację adwokacką i zdał pozytywnie egzamin adwokacki. Jego działalność warunkuje także wpisanie na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Toga adwokata charakteryzuje się ciemnozielonym żabotem oraz wypustkami mankietów i kołnierza.

Największe uprawnienia prawne

Spośród prawniczych specjalizacji adwokat ma najszersze uprawnienia. Prowadzi własną działalność gospodarczą - najczęściej w postaci swojej kancelarii adwokackiej lub jest wspólnikiem w spółce adwokackiej. Realizując swoje usługi prawnicze, jest zobligowany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych. Adwokat może reprezentować klientów przed sądami wszystkich instancji oraz podejmować się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Można więc mu powierzyć sprawy rodzinne, dotyczące przepisów prawa pracy, wykroczeń, przestępstw o charakterze karnoskarbowym, należnych odszkodowań czy zadośćuczynień i wiele innych. Obowiązuje go zachowanie tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw, z której nie może być zwolniony. Działa również według ściśle określony zasad etyki zawodowej.

Nie tylko w sądzie

Poza występowaniem w imieniu klienta w sądach czy urzędach, adwokat w swoich obowiązkach może mieć także:

  • przygotowanie pism procesowych,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie i analizę projektów umów, regulaminów itp. dokumentów,
  • pomoc i porady związane z problemami prawnymi klientów,
  • dochodzenie należności od dłużników,
  • pomoc w zakresie sporów pozasądowych,
  • pomoc w negocjacjach z kontrahentami,
  • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Adwokatowi można również powierzyć stałą obsługę prawną lub korzystać z jego pomocy doraźnie. Działa on na rzecz klientów indywidualnych oraz firmowych czy instytucjonalnych.

Pomoc adwokata przydać się już może na etapie zasięgnięcia porady prawnej. Z pewnością jednak będzie niezastąpiona, gdy procesujemy się z drugą stroną. Jego doświadczenie i wiedza jest wówczas nieodzowna. Zwyczajowo często zwraca się do niego „panie mecenasie”.